Återvinning

På den här sidan kan du läsa om hur du ser till att din Suntribe-produkt återvinns. Alla Suntribe-förpackningar är helt återvinningsbara och många av dem är till och med plastfria – som våra sticks – eller binder Co2 – som våra sockerrörsrör!

Rör från kartong

Återvinning: Papper

Glasburk

Återvinning:

Glasburk – glas

Plastlock – plast

Produktförpackning – papper

Kartonger

Kartonger för frakt

Återvinning: Papper/kartong

Ytterligare information

Italien

Kontrollera föreskrifterna i din kommun för information om avfallshantering.

För detaljerade återvinningsinstruktioner för Italien, se följande sida: 

https://ilgiornaledellambiente.it/riciclo-riciclaggio-dei-rifiuti/raccolta-differenziata-come-farla/