Varför zinkoxid?

Vi pratar mycket om zinkoxid, och av en god anledning: vi är stora fans! Zinkoxid anses för närvarande inte bara vara det säkraste UV-filtret för miljö och människors hälsa, det är också ett av de mest effektiva UV-filtren! Zink kombinerar överlägsen UVB- och UVA-blockering i en enda mineral. Till skillnad från andra UV-filter är zinkoxid mineralbaserat. Detta innebär att den lägger sig utanpå huden och skyddar dig direkt. Kemiska UV-filter fungerar annorlunda. Dessa skyddar dig genom att tillfälligt ändra cellernas egenskaper, vilket innebär att det tar 20 minuter innan du är helt skyddad. På denna sida förklarar vi varför vi bara använder icke-nano zinkoxid i våra solkrämer i mer detalj.

1. Zinkoxid är säkert för korallrev och marint liv

Den hetaste debatten om UV-filter för närvarande är relaterad till hur säkra de är för marint liv, särskilt korallrev. Förbud mot solkrämskemikalier har redan införts på Hawaii, Palau, Bonaire och Key West, och fler regioner och länder följer efter. Zinkoxid utan nanopartiklar rekommenderas som säkert av till exempel forskaren bakom förbudet mot de mest reftoxiska UV-filtren (oxibenzon och oktinoxat) på Hawaii, Craig Downs. När de används i sin icke-nanoform finns det ett brett samförstånd om att zinkoxid och titandioxid för närvarande är de säkraste UV-filtren som finns tillgängliga för att njuta av solen och samtidigt skydda våra korallrev från skador. Det är mycket viktigt att välja zinkoxid och titandioxid utan nanopartiklar eftersom det har visat sig att nanopartiklar av dessa mineraliska UV-filter kan vara giftiga för marina djur och växter.

Zinkoxid

2. Zinkoxid är säkert för människors hälsa

Bevisen ackumuleras att kemiska solskyddsmedel filter kan ha negativa biverkningar såsom hormonella störningar och infertilitet. En ny studie av FDA bekräftade att de kemiska UV-filtren Avobenzone, Oxybenzone och Octocrylene kan detekteras i det mänskliga blodomloppet inom en dag efter applicering. Inga liknande bevis har hittats för nanofri zinkoxid, vilket innebär att det för närvarande anses vara det säkraste UV-filtret för människors hälsa, särskilt för känsliga befolkningsgrupper som gravida kvinnor. 

Part 2 - How to choose a safe sunscreen / Interview with Craig Downs

3. Zinkoxid ger överlägset UVB- och UVA-skydd

Zinkoxid kryssar verkligen i alla rutor – det är inte bara säkert för miljön och oss människor, det är också otroligt effektivt! I tabellen nedan kan du se en jämförelse mellan för närvarande godkända UV-filter när det gäller deras effektivitet. Som du kan se ovan ger zinkoxid inte bara mycket effektivt skydd mot UVB, det är också den mest effektiva UVA- och UVB-blockeraren – vilket innebär att den ger överlägset bredspektrumskydd.

Zinkoxid

4. Zinkoxid är fotostabil

Fotostabilitet avser hur stabil en ingrediens är när den utsätts för solljus – något de flesta skulle hålla med om är ganska viktigt för en solskyddsingrediens. Det fina med zinkoxid är att den har en mycket hög fotostabilitet, vilket innebär att den inte bryts ner i fria radikaler när den kommer i kontakt med solljus. Nanotitandioxid och Avobezone har däremot visat sig vara “fototoxiska”, vilket innebär att de sönderdelas till aromatiska syror, aldehyder, fenoler och acetofenoner och angriper andra ingredienser i solskyddet – eller dina celler. Detta innebär att dessa ingredienser ironiskt nog inte är säkra att använda i kontakt med solljus eller klor (tänk på klorerade pooler), och därför absolut inte uppfyller våra kriterier för hur säker en solskyddsingrediens behöver vara.

Vår slutsats

På Suntribe strävar vi alltid efter att våra produkter ska reflektera de senaste vetenskapliga rönen. I detta fall pekar de nuvarande vetenskapliga bevisen tydligt på att zinkoxid och titandioxid utan nanopartiklar är de säkraste UV-filter som för närvarande finns tillgängliga och är godkända för användning i solkrämer. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att följa den tillgängliga forskningen så nära som möjligt och uppdatera våra antaganden. I nuläget är det dock väldigt tydligt för oss att zinkoxid utan nanopartiklar är det enda möjliga alternativet för våra bekymmersfria solkrämer.

Zinkoxid